Nhà > Các sản phẩm > Bộ lọc > Tinh thể nguyên khối

Tinh thể nguyên khối

21Products Found

Hình ảnh Số phần Mfg Nhà sản xuất của Mô tả ngắn gọn Bảng dữliệu Trong kho Giá mặt hàng Đặt hàng trực tuyến
ECS-96SMF45A30 Image ECS-96SMF45A30 ECS Inc. MONO XTAL 45MHZ 2P 2DB SMD Tải về Lượt xem US$ 5.005 Yêu cầu
ECS-38SMF45A15 Image ECS-38SMF45A15 ECS Inc. MONO XTAL 45MHZ 2P 2DB SMD Tải về Lượt xem US$ 9.1 Yêu cầu
ECS-21K-15A Image ECS-21K-15A ECS Inc. MONO XTAL 21.4MHZ 2P 1.5DB TH Tải về Lượt xem US$ 1.729 Yêu cầu
ECS-96SMF21A30 Image ECS-96SMF21A30 ECS Inc. MONO XTAL 21.4MHZ 2P 2DB SMD Tải về Lượt xem US$ 3.601 Yêu cầu
ECS-10.7-30B Image ECS-10.7-30B ECS Inc. MONO XTAL 10.7MHZ 4P 2PC 2.5DB Tải về Lượt xem US$ 3.645 Yêu cầu
ECS-75SMF45A7.5B Image ECS-75SMF45A7.5B ECS Inc. MONO XTAL 45MHZ 4P 4DB SMD Tải về Lượt xem US$ 12.129 Yêu cầu
ECS-96SMF21A15 Image ECS-96SMF21A15 ECS Inc. MONO XTAL 21.4MHZ 2P 2DB SMD Tải về Lượt xem US$ 3.589 Yêu cầu
ECS-96SMF21A20 Image ECS-96SMF21A20 ECS Inc. MONO XTAL 21.4MHZ 2P 2DB SMD Tải về Lượt xem US$ 3.78 Yêu cầu
ECS-21K-30A Image ECS-21K-30A ECS Inc. MONO XTAL 21.4MHZ 2P 1.5DB TH Tải về Lượt xem US$ 1.796 Yêu cầu
ECS-10.7-15B Image ECS-10.7-15B ECS Inc. MONO XTAL 10.7MHZ 4P 2PC 2.5DB Tải về Lượt xem US$ 2.73 Yêu cầu
ECS-96SMF21A7.5 Image ECS-96SMF21A7.5 ECS Inc. MONO XTAL 21.4MHZ 2P 2DB SMD Tải về Lượt xem US$ 3.78 Yêu cầu
ECS-21K-7.5A Image ECS-21K-7.5A ECS Inc. MONO XTAL 21.4MHZ 2P 2DB TH Tải về Lượt xem US$ 1.796 Yêu cầu
ECS-21K-30B Image ECS-21K-30B ECS Inc. MONO XTAL 21.4MHZ 4P 2PC 2DB TH Tải về Lượt xem US$ 1.95 Yêu cầu
ECS-21K-7.5B Image ECS-21K-7.5B ECS Inc. MONO XTAL 21.4MHZ 4P 2PC 2.5DB Tải về Lượt xem US$ 4.253 Yêu cầu
ECS-10.7-30A Image ECS-10.7-30A ECS Inc. MONO XTAL 10.7MHZ 2P 1.5DB TH Tải về Lượt xem US$ 1.729 Yêu cầu
ECS-10.7-7.5A Image ECS-10.7-7.5A ECS Inc. MONO XTAL 10.7MHZ 2P 1.5DB TH Tải về Lượt xem US$ 2.24 Yêu cầu
ECS-10.7-15A Image ECS-10.7-15A ECS Inc. MONO XTAL 10.7MHZ 2P 2DB TH Tải về Lượt xem US$ 0.644 Yêu cầu
ECS-75SMF45A30B Image ECS-75SMF45A30B ECS Inc. MONO XTAL 45MHZ 4P 3DB SMD Tải về Lượt xem US$ 13.342 Yêu cầu
ECS-21K-15B Image ECS-21K-15B ECS Inc. MONO XTAL 21.4MHZ 4P 2PC 2DB TH Tải về Lượt xem US$ 1.663 Yêu cầu
ECS-10.7-7.5B Image ECS-10.7-7.5B ECS Inc. MONO XTAL 10.7MHZ 4P 2PC 2.5DB Tải về Lượt xem US$ 4.995 Yêu cầu
ECS-38SMF45A30 Image ECS-38SMF45A30 ECS Inc. MONO XTAL 45MHZ 2P 2.5DB SMD Tải về Lượt xem US$ 9.45 Yêu cầu