Trình điều khiển đèn LED

141Products Found

Hình ảnh Số phần Mfg Nhà sản xuất của Mô tả ngắn gọn Bảng dữliệu Trong kho Giá mặt hàng Đặt hàng trực tuyến
RCD-24-0.35/PL/B-R Image RCD-24-0.35/PL/B-R Recom Power LED SUPPLY CC BUCK 2-35V 350MA Tải về Lượt xem US$ 9.81 Yêu cầu
LTM8042EV-1#PBF Image LTM8042EV-1#PBF Linear Technology LED SUPP CC BST BUK 2-32V 350MA Tải về Lượt xem US$ 10.64 Yêu cầu
RCD-24-0.30 Image RCD-24-0.30 Recom Power LED SUPPLY CC BUCK 2-35V 300MA Tải về Lượt xem US$ 9.254 Yêu cầu
7021-D-I-350 Image 7021-D-I-350 LEDdynamics Inc. LED SUPP CC BUCK 32V 350MA 7SIP Lượt xem   Yêu cầu
LDU1416S1000 Image LDU1416S1000 XP Power LED SUPPLY CC BUCK 2-14V 1000MA Tải về Lượt xem US$ 7.397 Yêu cầu
RCD-48-0.35 Image RCD-48-0.35 Recom Power LED SUPPLY CC BUCK 2-56V 350MA Tải về Lượt xem US$ 12.32 Yêu cầu
RCD-24-0.60/SMD/OF Image RCD-24-0.60/SMD/OF Recom Power LED SUPPLY CC BUCK 2-35V 600MA Tải về Lượt xem   Yêu cầu
7021-D-E-500 Image 7021-D-E-500 LEDdynamics Inc. LED SUPP CC BUCK 32V 500MA 7SIP Lượt xem   Yêu cầu
7021-D-I-500 Image 7021-D-I-500 LEDdynamics Inc. LED SUPP CC BUCK 32V 500MA 7SIP Lượt xem   Yêu cầu
RCD-48-0.70 Image RCD-48-0.70 Recom Power LED SUPPLY CC BUCK 2-56V 700MA Tải về Lượt xem US$ 13.53 Yêu cầu
LDU4860S500 Image LDU4860S500 XP Power LED SUPPLY CC BUCK 2-57V 500MA Tải về Lượt xem US$ 17.329 Yêu cầu
LDU5660S600 Image LDU5660S600 XP Power LED SUPPLY CC BUCK 2-56V 600MA Tải về Lượt xem US$ 11.28 Yêu cầu
RCD-24-0.30/PL/A-R Image RCD-24-0.30/PL/A-R Recom Power LED SUPPLY CC BUCK 2-35V 300MA Tải về Lượt xem US$ 9.3 Yêu cầu
3021-A-I-700 Image 3021-A-I-700 LEDdynamics Inc. LED SUPP CC AC/DC 32V 700MA 7SIP Tải về Lượt xem US$ 19.964 Yêu cầu
RCD-24-0.70/PL/A Image RCD-24-0.70/PL/A Recom Power LED SUPPLY CC BUCK 2-35V 700MA Tải về Lượt xem US$ 12.078 Yêu cầu
LTM8040EV#PBF Image LTM8040EV#PBF Linear Technology LED SUPPLY CC BUCK 2.5-13V 1A Tải về Lượt xem US$ 9.31 Yêu cầu
LDU4860S300 Image LDU4860S300 XP Power LED SUPPLY CC BUCK 2-57V 300MA Tải về Lượt xem US$ 17.86 Yêu cầu
4015-D-I-350 Image 4015-D-I-350 LEDdynamics Inc. LED SUPP CC BOOST 48V 350MA 7SIP Lượt xem US$ 19.71 Yêu cầu
ALD605012PS131 Image ALD605012PS131 TDK-Lambda Americas Inc. LED SUPP CC BOOST 12.8-38V 50MA Tải về Lượt xem US$ 49.04 Yêu cầu
7021-D-N-700 Image 7021-D-N-700 LEDdynamics Inc. LED SUPP CC BUCK 32V 700MA 7SIP Lượt xem   Yêu cầu
VLD25-350-DIP Image VLD25-350-DIP CUI Inc. LED SUPPLY CC BUCK 3.3-36V 350MA Tải về Lượt xem US$ 8.979 Yêu cầu
LDU5660S500 Image LDU5660S500 XP Power LED SUPPLY CC BUCK 2-56V 500MA Tải về Lượt xem US$ 10.14 Yêu cầu
RCD-24-0.70/PL/B-R Image RCD-24-0.70/PL/B-R Recom Power LED SUPPLY CC BUCK 2-35V 700MA Tải về Lượt xem US$ 10.77 Yêu cầu
RCD-24-1.20 Image RCD-24-1.20 Recom Power LED SUPPLY CC BUCK 3-31V 1.2A Tải về Lượt xem US$ 10.533 Yêu cầu
3021-A-N-350 Image 3021-A-N-350 LEDdynamics Inc. LED SUPP CC AC/DC 32V 350MA 7SIP Tải về Lượt xem US$ 15.972 Yêu cầu
VLD24-600 Image VLD24-600 CUI Inc. LED SUPPLY CC BUCK 2-30V 600MA Tải về Lượt xem   Yêu cầu
RCD-24-1.00/PL/A-R Image RCD-24-1.00/PL/A-R Recom Power LED SUPPLY CC BUCK 2-32V 1A 6SMD Tải về Lượt xem US$ 14.209 Yêu cầu
3021-D-I-350 Image 3021-D-I-350 LEDdynamics Inc. LED SUPP CC BUCK 32V 350MA 7SIP Tải về Lượt xem US$ 14.13 Yêu cầu
LDU4860S600 Image LDU4860S600 XP Power LED SUPPLY CC BUCK 2-57V 600MA Tải về Lượt xem US$ 19.27 Yêu cầu
RCD-24-0.35/VREF Image RCD-24-0.35/VREF Recom Power LED SUPPLY CC BUCK 2-35V 350MA Tải về Lượt xem US$ 9.584 Yêu cầu
RCD-24-0.60/PL/B Image RCD-24-0.60/PL/B Recom Power LED SUPPLY CC BUCK 2-35V 600MA Tải về Lượt xem US$ 9.488 Yêu cầu
7021-D-I-700 Image 7021-D-I-700 LEDdynamics Inc. LED SUPP CC BUCK 32V 700MA 7SIP Lượt xem   Yêu cầu
VLD25-300-SMT-TR Image VLD25-300-SMT-TR CUI Inc. LED SUPPLY CC BUCK 3.3-36V 300MA Tải về Lượt xem US$ 8.385 Yêu cầu
RCD-24-1.00/PL/A Image RCD-24-1.00/PL/A Recom Power LED SUPPLY CC BUCK 2-32V 1A 6SMD Tải về Lượt xem US$ 10.766 Yêu cầu
LTM8042IV-1#PBF Image LTM8042IV-1#PBF Linear Technology LED SUPP CC BST BUK 2-32V 350MA Tải về Lượt xem US$ 11.38 Yêu cầu
LDU1416S700 Image LDU1416S700 XP Power LED SUPPLY CC BUCK 2-14V 700MA Tải về Lượt xem US$ 7.397 Yêu cầu
VLD24-300 Image VLD24-300 CUI Inc. LED SUPPLY CC BUCK 2-30V 300MA Tải về Lượt xem   Yêu cầu
LDU0516S350 Image LDU0516S350 XP Power LED SUPPLY CC BUCK 2-14V 350MA Tải về Lượt xem US$ 6.084 Yêu cầu
RCD-24-0.50/VREF Image RCD-24-0.50/VREF Recom Power LED SUPPLY CC BUCK 2-35V 500MA Tải về Lượt xem US$ 10.285 Yêu cầu
3021-D-E-700 Image 3021-D-E-700 LEDdynamics Inc. LED SUPP CC BUCK 32V 700MA 7SIP Tải về Lượt xem US$ 11.77 Yêu cầu
LDU2030S600 Image LDU2030S600 XP Power LED SUPPLY CC BUCK 2-28V 600MA Tải về Lượt xem US$ 8.93 Yêu cầu
3021-D-E-500 Image 3021-D-E-500 LEDdynamics Inc. LED SUPP CC BUCK 32V 500MA 7SIP Tải về Lượt xem US$ 11.77 Yêu cầu
RCD-24-0.50/PL/A-R Image RCD-24-0.50/PL/A-R Recom Power LED SUPPLY CC BUCK 2-35V 500MA Tải về Lượt xem US$ 10.122 Yêu cầu
3021-D-I-500 Image 3021-D-I-500 LEDdynamics Inc. LED SUPP CC BUCK 32V 500MA 7SIP Tải về Lượt xem US$ 14.13 Yêu cầu
RCD-24-0.70 Image RCD-24-0.70 Recom Power LED SUPPLY CC BUCK 2-35V 700MA Tải về Lượt xem US$ 8.181 Yêu cầu
LDU4860S350 Image LDU4860S350 XP Power LED SUPPLY CC BUCK 2-57V 350MA Tải về Lượt xem US$ 16.055 Yêu cầu
LDU0830S350 Image LDU0830S350 XP Power LED SUPPLY CC BUCK 2-28V 350MA Tải về Lượt xem US$ 6.76 Yêu cầu
RCD-24-0.70/PL/A-R Image RCD-24-0.70/PL/A-R Recom Power LED SUPPLY CC BUCK 2-35V 700MA Tải về Lượt xem US$ 10.888 Yêu cầu
7021-D-E-350 Image 7021-D-E-350 LEDdynamics Inc. LED SUPP CC BUCK 32V 350MA 7SIP Lượt xem   Yêu cầu
172946001 Image 172946001 Wurth Electronics Inc. LED STEP DOWN HIGH CURRENT MODUL Tải về Lượt xem US$ 8.16 Yêu cầu