Transitor - JFETs

638Products Found

Hình ảnh Số phần Mfg Nhà sản xuất của Mô tả ngắn gọn Bảng dữliệu Trong kho Giá mặt hàng Đặt hàng trực tuyến
MMBF5462 Image MMBF5462 Fairchild/ON Semiconductor JFET P-CH 40V 0.225W SOT23 Tải về Lượt xem US$ 0.06 Yêu cầu
J202_D26Z Image J202_D26Z Fairchild/ON Semiconductor JFET N-CH 40V 0.625W TO92 Tải về Lượt xem   Yêu cầu
2N5116 Image 2N5116 Central Semiconductor Corp JFET P-CH 30V 0.5W TO18 Tải về Lượt xem US$ 3.528 Yêu cầu
BFR30,235 Image BFR30,235 NXP USA Inc. JFET N-CH 10MA 250MW SOT23 Tải về Lượt xem US$ 0.135 Yêu cầu
J105 Image J105 Fairchild/ON Semiconductor JFET N-CH 25V 625MW TO92 Tải về Lượt xem US$ 0.255 Yêu cầu
2N4119A-2 Image 2N4119A-2 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 40V 200UA TO-206AF Tải về Lượt xem   Yêu cầu
BFR30LT1 Image BFR30LT1 ON Semiconductor JFET N-CH 225MW SOT23 Tải về Lượt xem   Yêu cầu
2N5461_D26Z Image 2N5461_D26Z Fairchild/ON Semiconductor JFET P-CH 40V 0.35W TO92 Tải về Lượt xem   Yêu cầu
MX2N4391UB Microsemi Corporation N CHANNEL JFET Lượt xem   Yêu cầu
U430-E3 Vishay Siliconix JFET DUAL P-CH 25V TO-78 Tải về Lượt xem US$ 15.96 Yêu cầu
P1087 Image P1087 Fairchild/ON Semiconductor JFET P-CH 30V 350MW TO92 Tải về Lượt xem   Yêu cầu
PMBFJ308,215 Image PMBFJ308,215 NXP USA Inc. JFET N-CH 25V 250MW SOT23 Tải về Lượt xem US$ 0.14 Yêu cầu
JANTX2N4857 Image JANTX2N4857 Microsemi Corporation JFET N-CH 40V 360MW TO-18 Tải về Lượt xem US$ 23.1 Yêu cầu
U430 Vishay Siliconix JFET P-CH 25V TO-78 Tải về Lượt xem US$ 15.96 Yêu cầu
2N4392 Image 2N4392 Central Semiconductor Corp JFET N-CH 40V 1.8W TO-18 Tải về Lượt xem US$ 1.389 Yêu cầu
CMPFJ176 TR Image CMPFJ176 TR Central Semiconductor Corp IC JFET P-CH SOT23-3 Lượt xem US$ 0.119 Yêu cầu
2N4117A Fairchild/Micross Components DIE MOSFET N-CH 40V Lượt xem US$ 4 Yêu cầu
SST204-T1-E3 Image SST204-T1-E3 Vishay Siliconix JFET N-CH 25V 0.35W SOT-23 Tải về Lượt xem   Yêu cầu
MX2N4857 Microsemi Corporation N CHANNEL JFET Tải về Lượt xem   Yêu cầu
2N5116JTVL02 Vishay Siliconix JFET P-CH 30V TO-18 Lượt xem US$ 97.02 Yêu cầu
J107 Image J107 Fairchild/ON Semiconductor JFET N-CH 25V 625MW TO92 Tải về Lượt xem US$ 0.258 Yêu cầu
2SK3796-2-TL-E Image 2SK3796-2-TL-E ON Semiconductor JFET N-CH 10MA 100MW SMCP Tải về Lượt xem   Yêu cầu
MV2N4861 Microsemi Corporation N CHANNEL JFET Tải về Lượt xem   Yêu cầu
JANTX2N4092 Image JANTX2N4092 Microsemi Corporation JFET N-CH 40V 360MW TO-18 Lượt xem US$ 60.43 Yêu cầu
TIS75_D26Z Image TIS75_D26Z Fairchild/ON Semiconductor JFET N-CH 30V 0.35W TO92 Lượt xem   Yêu cầu
2N5115 Microsemi Corporation P CHANNEL JFET Tải về Lượt xem US$ 35.31 Yêu cầu
J270_D26Z Image J270_D26Z Fairchild/ON Semiconductor JFET P-CH 30V 0.35W TO92 Tải về Lượt xem   Yêu cầu
MX2N4856UB Microsemi Corporation N CHANNEL JFET Lượt xem   Yêu cầu
U290-E3 Vishay Siliconix JFET N-CH 30V 0.5W TO-206AC Tải về Lượt xem US$ 10.595 Yêu cầu
2N4858UB Microsemi Corporation JFET N-CHAN 40V 3SMD Lượt xem US$ 76.997 Yêu cầu
2SK208-Y(TE85L,F) Image 2SK208-Y(TE85L,F) Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N-CH 50V S-MINI Tải về Lượt xem US$ 0.14 Yêu cầu
PN4092 Image PN4092 Fairchild/ON Semiconductor JFET N-CH 40V 0.625W TO92 Tải về Lượt xem   Yêu cầu
2N5433 Vishay Siliconix JFET N-CH 25V 0.3W TO-52 Tải về Lượt xem US$ 4.717 Yêu cầu
JANTX2N4092UB Image JANTX2N4092UB Microsemi Corporation JFET N-CH 40V 0.36W SMD Lượt xem US$ 104.214 Yêu cầu
CP210-2N4416-CT Central Semiconductor Corp JFET N-CH AMP CHIP FORM Tải về Lượt xem US$ 1040 Yêu cầu
2N5546JTXL01 Vishay Siliconix JFET N-CH 50V TO-71 Lượt xem   Yêu cầu
J176_D74Z Image J176_D74Z Fairchild/ON Semiconductor JFET P-CH 30V 0.35W TO92 Tải về Lượt xem US$ 0.12 Yêu cầu
J201 Image J201 Fairchild/ON Semiconductor JFET N-CH 40V 0.625W TO92 Tải về Lượt xem   Yêu cầu
2SK3796-3-TL-E Image 2SK3796-3-TL-E ON Semiconductor JFET N-CH 10MA 100MW SMCP Tải về Lượt xem   Yêu cầu
2N4859JTXV02 Vishay Siliconix JFET N-CH 30V 360MW TO-18 Lượt xem   Yêu cầu
2N4392UB Microsemi Corporation N CHANNEL JFET Lượt xem US$ 29.129 Yêu cầu
MX2N4392UB Microsemi Corporation N CHANNEL JFET Lượt xem   Yêu cầu
2SK932-22-TB-E Image 2SK932-22-TB-E ON Semiconductor JFET N-CH 50MA 200MW CP Tải về Lượt xem US$ 0.116 Yêu cầu
P1087_D74Z Image P1087_D74Z Fairchild/ON Semiconductor JFET P-CH 30V 0.35W TO92 Tải về Lượt xem   Yêu cầu
TF256TH-4-TL-H Image TF256TH-4-TL-H ON Semiconductor JFET N-CH 1MA 100MW VTFP Tải về Lượt xem   Yêu cầu
PN5434_D26Z Image PN5434_D26Z Fairchild/ON Semiconductor JFET N-CH 25V 0.35W TO92 Tải về Lượt xem   Yêu cầu
2N5460_D27Z Image 2N5460_D27Z Fairchild/ON Semiconductor JFET P-CH 40V 0.35W TO92 Tải về Lượt xem   Yêu cầu
2N4093 Microsemi Corporation N CHANNEL JFET Tải về Lượt xem US$ 33.149 Yêu cầu
BSR58LT1G Image BSR58LT1G ON Semiconductor JFET N-CH 40V 350MW SOT23 Tải về Lượt xem   Yêu cầu
MV2N5114 Microsemi Corporation P CHANNEL JFET Tải về Lượt xem   Yêu cầu