Dao động

239147Products Found

Hình ảnh Số phần Mfg Nhà sản xuất của Mô tả ngắn gọn Bảng dữliệu Trong kho Giá mặt hàng Đặt hàng trực tuyến
SIT1602BI-83-30N-3.570000X Image SIT1602BI-83-30N-3.570000X SiTIME -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 3.0V, 3 Tải về Lượt xem US$ 0.92 Yêu cầu
SIT8208AI-2F-18S-24.000000X SiTIME -40 TO 85C, 3225, 10PPM, 1.8V, 2 Tải về Lượt xem US$ 3.719 Yêu cầu
SIT8208AI-G3-25E-16.367667T SiTIME -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 2.5V, 1 Tải về Lượt xem US$ 1.014 Yêu cầu
SIT8208AC-3F-33S-74.175824T SiTIME -20 TO 70C, 5032, 10PPM, 3.3V, 7 Tải về Lượt xem US$ 2.741 Yêu cầu
SIT8208AC-31-18E-40.000000X SiTIME -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 1.8V, 4 Tải về Lượt xem US$ 1.839 Yêu cầu
SIT1602BC-32-25E-26.000000X Image SIT1602BC-32-25E-26.000000X SiTIME -20 TO 70C, 5032, 25PPM, 2.5V, 2 Tải về Lượt xem US$ 1.006 Yêu cầu
SIT1602BI-21-25S-74.250000E Image SIT1602BI-21-25S-74.250000E SiTIME -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 2.5V, 7 Tải về Lượt xem US$ 0.669 Yêu cầu
8W-133.330MBD-T Image 8W-133.330MBD-T TXC CORPORATION OSC XO 133.33MHZ CMOS SMD Tải về Lượt xem US$ 1.21 Yêu cầu
SIT8208AC-31-33S-75.000000T SiTIME -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 3.3V, 7 Tải về Lượt xem US$ 1.418 Yêu cầu
SIT1602BC-11-18N-37.500000E Image SIT1602BC-11-18N-37.500000E SiTIME -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 1.8V, 3 Tải về Lượt xem US$ 0.636 Yêu cầu
SIT8208AC-G2-18E-4.000000Y SiTIME -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 1.8V, 4 Tải về Lượt xem US$ 1.189 Yêu cầu
SIT1602BI-83-25E-33.300000X Image SIT1602BI-83-25E-33.300000X SiTIME -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 2.5V, 3 Tải về Lượt xem US$ 0.92 Yêu cầu
SIT1602BI-11-33S-20.000000G Image SIT1602BI-11-33S-20.000000G SiTIME -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 3.3V, 2 Tải về Lượt xem US$ 1.01 Yêu cầu
SIT1602BC-21-30E-25.000000E Image SIT1602BC-21-30E-25.000000E SiTIME -20 TO 70C, 3225, 20PPM, 3.0V, 2 Tải về Lượt xem US$ 0.636 Yêu cầu
SIT1602BC-71-28S-62.500000E Image SIT1602BC-71-28S-62.500000E SiTIME -20 TO 70C, 2016, 20PPM, 2.8V, 6 Tải về Lượt xem US$ 0.606 Yêu cầu
SIT8208AC-22-33E-77.760000Y SiTIME -20 TO 70C, 3225, 25PPM, 3.3V, 7 Tải về Lượt xem US$ 1.189 Yêu cầu
SIT8208AC-81-33S-74.250000T SiTIME -20 TO 70C, 7050, 20PPM, 3.3V, 7 Tải về Lượt xem US$ 1.418 Yêu cầu
SIT1602BI-72-XXE-8.192000D Image SIT1602BI-72-XXE-8.192000D SiTIME -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 2.25V-3 Tải về Lượt xem US$ 0.615 Yêu cầu
SIT9120AI-1D3-33S100.000000X Image SIT9120AI-1D3-33S100.000000X SiTIME -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 3.3V, 1 Tải về Lượt xem US$ 2.767 Yêu cầu
SIT8208AC-83-33E-62.500000Y SiTIME -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 3.3V, 6 Tải về Lượt xem US$ 1.038 Yêu cầu
SIT1602BC-72-30E-26.000000G Image SIT1602BC-72-30E-26.000000G SiTIME -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 3.0V, 2 Tải về Lượt xem US$ 0.916 Yêu cầu
DSC1001DI2-001.2000 Image DSC1001DI2-001.2000 Microchip Technology OSCILLATOR MEMS 1.2MHZ CMOS SMD Tải về Lượt xem   Yêu cầu
SIT8208AC-3F-25S-16.000000Y SiTIME -20 TO 70C, 5032, 10PPM, 2.5V, 1 Tải về Lượt xem US$ 2.961 Yêu cầu
SIT8209AC-G3-25E-125.00000T SiTIME OSC MEMS 125.0000MHZ LVCMOS TTL Tải về Lượt xem US$ 1.128 Yêu cầu
SIT8209AI-2F-25S-98.304000T SiTIME -40 TO 85C, 3225, 10PPM, 2.5V, 9 Tải về Lượt xem US$ 2.894 Yêu cầu
SIT1602BC-71-28N-28.636300G Image SIT1602BC-71-28N-28.636300G SiTIME -20 TO 70C, 2016, 20PPM, 2.8V, 2 Tải về Lượt xem US$ 0.916 Yêu cầu
SIT8208AI-8F-28S-25.000000T SiTIME -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.8V, 2 Tải về Lượt xem US$ 2.971 Yêu cầu
SIT8209AC-2F-33E-156.250000Y SiTIME -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 3.3V, 1 Tải về Lượt xem US$ 4.832 Yêu cầu
SIT8920AM-23-33E-14.7456000D SiTIME OSC MEMS 14.7456MHZ LVCMOS SMD Tải về Lượt xem US$ 3.239 Yêu cầu
SIT8208AI-32-25E-74.250000X SiTIME -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 2.5V, 7 Tải về Lượt xem US$ 1.652 Yêu cầu
SIT8208AI-21-33S-12.288000Y SiTIME -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 3.3V, 1 Tải về Lượt xem US$ 1.553 Yêu cầu
SIT8208AI-32-18E-60.000000Y SiTIME -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 1.8V, 6 Tải về Lượt xem US$ 1.354 Yêu cầu
SIT8008AC-22-33E-25.007500E Image SIT8008AC-22-33E-25.007500E SiTIME OSC MEMS 25.0075MHZ LVCMOS SMD Tải về Lượt xem US$ 0.687 Yêu cầu
SIT8208AC-21-33S-12.000000T SiTIME -20 TO 70C, 3225, 20PPM, 3.3V, 1 Tải về Lượt xem US$ 1.385 Yêu cầu
SIT9120AC-2DF-XXE200.000000Y SiTIME -20 TO 70C, 7050, 10PPM, 2.25V-3 Tải về Lượt xem US$ 2.228 Yêu cầu
SIT1602BC-73-28S-40.000000E Image SIT1602BC-73-28S-40.000000E SiTIME -20 TO 70C, 2016, 50PPM, 2.8V, 4 Tải về Lượt xem US$ 0.526 Yêu cầu
SIT8208AI-G3-18E-33.333333Y SiTIME OSC MEMS 33.333333MHZ LVCMOS SMD Tải về Lượt xem US$ 1.068 Yêu cầu
SIT1602AI-12-30E-60.000000E Image SIT1602AI-12-30E-60.000000E SiTIME OSC XO 3.0V 60MHZ OE Tải về Lượt xem US$ 0.669 Yêu cầu
SIT9120AI-2CF-XXS74.250000T Image SIT9120AI-2CF-XXS74.250000T SiTIME -40 TO 85C, 5032, 10PPM, 2.25V-3 Tải về Lượt xem US$ 2.172 Yêu cầu
SIT1602BI-31-XXE-12.000000T Image SIT1602BI-31-XXE-12.000000T SiTIME -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 2.25V-3 Tải về Lượt xem US$ 0.676 Yêu cầu
SIT3907AC-DF-33NM-10.000000T SiTIME OSC DCXO 10.0000MHZ LVCMOS LVTTL Tải về Lượt xem US$ 6.847 Yêu cầu
SIT1602BC-22-30S-72.000000G Image SIT1602BC-22-30S-72.000000G SiTIME -20 TO 70C, 3225, 25PPM, 3.0V, 7 Tải về Lượt xem US$ 0.962 Yêu cầu
SIT1602BI-21-XXS-3.570000G Image SIT1602BI-21-XXS-3.570000G SiTIME -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 2.25V-3 Tải về Lượt xem US$ 1.01 Yêu cầu
SIT1602BC-72-33E-50.000000D Image SIT1602BC-72-33E-50.000000D SiTIME -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 3.3V, 5 Tải về Lượt xem US$ 0.586 Yêu cầu
EG-2102CA 200.0000M-LGPAL3 Image EG-2102CA 200.0000M-LGPAL3 EPSON OSC SO 200.000MHZ LVDS SMD Tải về Lượt xem US$ 7.868 Yêu cầu
SIT8208AI-31-18S-25.000000T SiTIME -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 1.8V, 2 Tải về Lượt xem US$ 1.528 Yêu cầu
SIT8209AI-3F-33S-161.132800Y SiTIME -40 TO 85C, 5032, 10PPM, 3.3V, 1 Tải về Lượt xem US$ 5.495 Yêu cầu
SIT8208AC-3F-33S-33.600000T SiTIME -20 TO 70C, 5032, 10PPM, 3.3V, 3 Tải về Lượt xem US$ 2.741 Yêu cầu
SIT8208AC-G2-18E-12.288000T SiTIME -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 1.8V, 1 Tải về Lượt xem US$ 1.128 Yêu cầu
SIT9120AI-2B3-33S133.333000G Image SIT9120AI-2B3-33S133.333000G SiTIME -40 TO 85C, 3225, 50PPM, 3.3V, 1 Tải về Lượt xem US$ 2.767 Yêu cầu