Nhà > Các sản phẩm > Bộ lọc > Ferrite đĩa và đĩa

Ferrite đĩa và đĩa

44Products Found

Hình ảnh Số phần Mfg Nhà sản xuất của Mô tả ngắn gọn Bảng dữliệu Trong kho Giá mặt hàng Đặt hàng trực tuyến
FSSA101005RNN30S Murata Electronics North America FERRITES Tải về Lượt xem US$ 0.889 Yêu cầu
FSSA101005RNN00S Murata Electronics North America FERRITES Tải về Lượt xem US$ 0.889 Yêu cầu
33P2098-0M0 Image 33P2098-0M0 Laird-Signal Integrity Products FERRITE PLATE 53.3X53.3X2.5MM Tải về Lượt xem US$ 1.542 Yêu cầu
MP1040-100 Image MP1040-100 Laird-Signal Integrity Products FERRITE EMI PLT 26.42X26.42X1.27 Tải về Lượt xem US$ 0.191 Yêu cầu
MP1496-0B0 Laird-Signal Integrity Products FERRITE PLATE 38MMX38MMX2MM Tải về Lượt xem US$ 0.388 Yêu cầu
HP1040-200 Image HP1040-200 Laird-Signal Integrity Products FERRITE EMI PLT 26.42X26.42X1.91 Tải về Lượt xem US$ 0.214 Yêu cầu
MM0590-0B0 Laird-Signal Integrity Products FERRITE DISC 97.5MMX50MMX1.1MM Tải về Lượt xem US$ 0.108 Yêu cầu
MP0512-200 Image MP0512-200 Laird-Signal Integrity Products FERRITE EMI PLATE 13MMX13MMX2MM Tải về Lượt xem US$ 0.112 Yêu cầu
MP0315-2B0 Laird-Signal Integrity Products FERRITE PLATE 8MMX8MMX2MM Tải về Lượt xem US$ 0.031 Yêu cầu
FSSA151005RNN30S Murata Electronics North America FERRITES Tải về Lượt xem US$ 1.073 Yêu cầu
MP2106-0B0 Laird-Signal Integrity Products FERRITE PLATE 53MMX53MMX2.5MM Tải về Lượt xem US$ 1.319 Yêu cầu
MM0787-2B0 Laird-Signal Integrity Products FERRITE DISC 20MMX1.91MM Tải về Lượt xem US$ 0.094 Yêu cầu
MP0760-1B0 Laird-Signal Integrity Products FERRITE PLATE 19.3X19.3X1.27MM Tải về Lượt xem US$ 0.132 Yêu cầu
MM1400-3B0 Laird-Signal Integrity Products FERRITE DISC 35.56MMX2.54MM Tải về Lượt xem US$ 0.304 Yêu cầu
33P3839-0M0 Image 33P3839-0M0 Laird-Signal Integrity Products FERRITE PLATE 97.5MMX50MMX1.1MM Tải về Lượt xem US$ 3.032 Yêu cầu
MP0591-200 Image MP0591-200 Laird-Signal Integrity Products FERRITE EMI PLATE 15MMX15MMX2MM Tải về Lượt xem US$ 0.114 Yêu cầu
MP2170-1M0 Image MP2170-1M0 Laird-Signal Integrity Products FERRITE PLATE 47.2X55.2X2.5MM Tải về Lượt xem US$ 1.476 Yêu cầu
MP0350-000 Image MP0350-000 Laird-Signal Integrity Products FERRITE EMI PLT 26.42X8.89X1.27 Tải về Lượt xem US$ 0.098 Yêu cầu
MP0760-100 Image MP0760-100 Laird-Signal Integrity Products FERRITE EMI PLATE 19.3X19.3X1.27 Tải về Lượt xem US$ 0.121 Yêu cầu
FSSA151005RNN00S Murata Electronics North America FERRITES Tải về Lượt xem US$ 1.087 Yêu cầu
MP0433-000 Image MP0433-000 Laird-Signal Integrity Products FERRITE EMI PLATE 11X11X1.96MM Tải về Lượt xem US$ 0.101 Yêu cầu
MP0315-200 Image MP0315-200 Laird-Signal Integrity Products FERRITE EMI PLATE 8MM X8MM X2MM Tải về Lượt xem US$ 0.092 Yêu cầu
MP1496-000 Image MP1496-000 Laird-Signal Integrity Products FERRITE EMI PLATE 38MMX38MMX2MM Tải về Lượt xem US$ 0.381 Yêu cầu
MP0433-0B0 Laird-Signal Integrity Products FERRITE PLATE 11MMX11MMX1.96MM Tải về Lượt xem US$ 0.046 Yêu cầu
MM0787-200 Image MM0787-200 Laird-Signal Integrity Products FERRITE EMI DISC 20MM X 1.91MM Tải về Lượt xem US$ 0.129 Yêu cầu
MM0650-100 Image MM0650-100 Laird-Signal Integrity Products FERRITE EMI DISC 16.51MMX1.27MM Tải về Lượt xem US$ 0.075 Yêu cầu
MM1400-300 Image MM1400-300 Laird-Signal Integrity Products FERRITE EMI DISC 35.56MMX2.54MM Tải về Lượt xem US$ 0.356 Yêu cầu
MP2126-0M0 Image MP2126-0M0 Laird-Signal Integrity Products FERRITE PLATE 53.80X53.80X1.1MM Tải về Lượt xem US$ 1.624 Yêu cầu
MP1040-200 Image MP1040-200 Laird-Signal Integrity Products FERRITE EMI PLT 26.42X26.42X1.91 Tải về Lượt xem US$ 0.225 Yêu cầu
MM1400-200 Image MM1400-200 Laird-Signal Integrity Products FERRITE EMI DISC 35.56MMX1.91MM Tải về Lượt xem US$ 0.305 Yêu cầu
MP1040-300 Laird-Signal Integrity Products FERRITE PLATE 26.42X26.42X2.25MM Tải về Lượt xem US$ 0.239 Yêu cầu
MM0787-1B0 Laird-Signal Integrity Products FERRITE DISC 20MMX1.27MM Tải về Lượt xem US$ 0.081 Yêu cầu
MP0551-210 Laird-Signal Integrity Products FERRITE EMI DISC Tải về Lượt xem US$ 0.088 Yêu cầu
HP1040-100 Image HP1040-100 Laird-Signal Integrity Products FERRITE EMI PLT 26.42X26.42X1.27 Tải về Lượt xem   Yêu cầu
MP0591-2B0 Laird-Signal Integrity Products FERRITE PLATE 15MMX15MMX2MM Tải về Lượt xem US$ 0.061 Yêu cầu
MP1040-2B0 Laird-Signal Integrity Products FERRITE PLATE 26.42X26.42X1.91MM Tải về Lượt xem US$ 0.208 Yêu cầu
MP1496-0M0 Image MP1496-0M0 Laird-Signal Integrity Products FERRITE PLATE 38MMX38MMX2MM Tải về Lượt xem US$ 1.375 Yêu cầu
MP1040-3M0 Image MP1040-3M0 Laird-Signal Integrity Products FERRITE PLATE 26.42X26.42X2.25MM Tải về Lượt xem US$ 1.14 Yêu cầu
MP3940-0M0 Image MP3940-0M0 Laird-Signal Integrity Products FERRITE PLATE 100MMX56MMX1.1MM Tải về Lượt xem US$ 3.184 Yêu cầu
MP0590-200 Image MP0590-200 Laird-Signal Integrity Products FERRITE EMI PLATE 21MMX15MMX2MM Tải về Lượt xem US$ 0.132 Yêu cầu
MP2106-0M0 Image MP2106-0M0 Laird-Signal Integrity Products FERRITE PLATE 53MMX53MMX2.5MM Tải về Lượt xem US$ 1.504 Yêu cầu
MP0350-0B0 Laird-Signal Integrity Products FERRITE PLATE 26.42X8.89X1.27MM Tải về Lượt xem US$ 0.094 Yêu cầu
HM0787-100 Image HM0787-100 Laird-Signal Integrity Products FERRITE EMI DISC 20MM X 1.27MM Tải về Lượt xem US$ 0.125 Yêu cầu
MM0787-100 Image MM0787-100 Laird-Signal Integrity Products FERRITE EMI DISC 20MM X 1.27MM Tải về Lượt xem US$ 0.114 Yêu cầu