Nhà > Các sản phẩm > Bộ lọc > Ferrite Cores - Cáp và dây dẫn

Ferrite Cores - Cáp và dây dẫn

739Products Found

Hình ảnh Số phần Mfg Nhà sản xuất của Mô tả ngắn gọn Bảng dữliệu Trong kho Giá mặt hàng Đặt hàng trực tuyến
B-20F-28 Image B-20F-28 KEMET FERRITE CORE SOLID 1.3MM Tải về Lượt xem US$ 0.062 Yêu cầu
ESD-FPL-34-15 Image ESD-FPL-34-15 KEMET FERRITE CORE SOLID 30MM X 0.8MM Tải về Lượt xem US$ 0.952 Yêu cầu
28R0614-300 Laird-Signal Integrity Products FERRITE CORE 125 OHM SOLID Tải về Lượt xem US$ 0.049 Yêu cầu
28A1507-0A2 Image 28A1507-0A2 Laird-Signal Integrity Products FERRITE CORE 123 OHM HINGED 7MM Tải về Lượt xem US$ 0.268 Yêu cầu
74271131S Image 74271131S Wurth Electronics Inc. FERRITE CORE 246 OHM HINGED Tải về Lượt xem US$ 1.58 Yêu cầu
74278083 Image 74278083 Wurth Electronics Inc. FERRITE CORE 32 OHM SOLID Tải về Lượt xem US$ 1.989 Yêu cầu
782013033150 Image 782013033150 Wurth Electronics Inc. FERRITE CORE 205 OHM SOLID Tải về Lượt xem US$ 0.6 Yêu cầu
FSRC171060RTB00T Murata Electronics North America FERRITE CORE 37 OHM SOLID Tải về Lượt xem US$ 0.441 Yêu cầu
782013125285 Image 782013125285 Wurth Electronics Inc. FERRITE CORE 240 OHM SOLID 13MM Tải về Lượt xem US$ 6.686 Yêu cầu
28B0390-200 Image 28B0390-200 Laird-Signal Integrity Products FERRITE CORE 128 OHM SOLID Tải về Lượt xem US$ 0.091 Yêu cầu
28A0593-0A2 Image 28A0593-0A2 Laird-Signal Integrity Products FERRITE CORE 407 OHM HINGED Tải về Lượt xem US$ 0.757 Yêu cầu
28B0384-000 Image 28B0384-000 Laird-Signal Integrity Products FERRITE CORE 159 OHM SOLID 3.8MM Tải về Lượt xem US$ 0.058 Yêu cầu
ZCAT2017-0930 Image ZCAT2017-0930 TDK Corporation FERRITE CORE 50 OHM HINGED 9MM Tải về Lượt xem US$ 0.88 Yêu cầu
28B1225-000 Image 28B1225-000 Laird-Signal Integrity Products FERRITE CORE 140 OHM SOLID Tải về Lượt xem US$ 0.536 Yêu cầu
742700726 Image 742700726 Wurth Electronics Inc. FERRITE CORE 278 OHM SOLID 4MM Tải về Lượt xem US$ 0.495 Yêu cầu
28R0610-000 Image 28R0610-000 Laird-Signal Integrity Products FERRITE CORE 80 OHM SOLID Tải về Lượt xem US$ 0.05 Yêu cầu
CF2-7.35*5.1*10 API Delevan Inc. FERRITE CORE 63 OHM SOLID 5.1MM Tải về Lượt xem US$ 0.348 Yêu cầu
28B0472-090 Image 28B0472-090 Laird-Signal Integrity Products FERRITE CORE 272 OHM SOLID 3.6MM Tải về Lượt xem US$ 0.161 Yêu cầu
28R0315-200 Image 28R0315-200 Laird-Signal Integrity Products FERRITE CORE 102 OHM SOLID Tải về Lượt xem US$ 0.044 Yêu cầu
SS7X4X3W Image SS7X4X3W Toshiba Semiconductor and Storage FERRITE CORE SOLID Tải về Lượt xem US$ 1.7 Yêu cầu
ESD-R-16C Image ESD-R-16C KEMET FERRITE CORE SOLID 9MM Tải về Lượt xem US$ 0.267 Yêu cầu
74271378 Image 74271378 Wurth Electronics Inc. FERRITE CORE 200 OHM CLAMP Tải về Lượt xem US$ 7.125 Yêu cầu
KR16TT161208 Image KR16TT161208 Panasonic - DTG FERRITE CORE 45 OHM SOLID 12MM Tải về Lượt xem   Yêu cầu
28R1127-500 Image 28R1127-500 Laird-Signal Integrity Products FERRITE CORE 110 OHM SOLID Tải về Lượt xem US$ 0.147 Yêu cầu
KR16TT140629 Image KR16TT140629 Panasonic - DTG FERRITE CORE 175 OHM SOLID 6.4MM Tải về Lượt xem   Yêu cầu
28B0375-400 Image 28B0375-400 Laird-Signal Integrity Products FERRITE CORE 81 OHM SOLID 5.08MM Tải về Lượt xem US$ 0.042 Yêu cầu
FSRH090160RN000B Murata Electronics North America FERRITE CORE 100 OHM SOLID 5MM Tải về Lượt xem US$ 0.255 Yêu cầu
KR16TT251512 Image KR16TT251512 Panasonic - DTG FERRITE CORE 80 OHM SOLID 15MM Tải về Lượt xem   Yêu cầu
28R1861-000 Image 28R1861-000 Laird-Signal Integrity Products FERRITE CORE 244 OHM SOLID Tải về Lượt xem   Yêu cầu
28B1020-300 Laird-Signal Integrity Products FERRITE CORE SOLID Tải về Lượt xem US$ 0.951 Yêu cầu
74271142S Image 74271142S Wurth Electronics Inc. FERRITE CORE 182 OHM HINGED 5MM Tải về Lượt xem US$ 1.688 Yêu cầu
74270091 Image 74270091 Wurth Electronics Inc. FERRITE CORE 170 OHM SOLID 9.5MM Tải về Lượt xem US$ 1.971 Yêu cầu
74270161 Image 74270161 Wurth Electronics Inc. FERRITE CORE 37 OHM SOLID 5MM Tải về Lượt xem US$ 1.159 Yêu cầu
KR16TT201110 Image KR16TT201110 Panasonic - DTG FERRITE CORE 80 OHM SOLID 10.6MM Tải về Lượt xem   Yêu cầu
KR16FP220610 Image KR16FP220610 Panasonic - DTG FERRITE CORE 56 OHM SOLID Tải về Lượt xem   Yêu cầu
7427221 Image 7427221 Wurth Electronics Inc. FERRITE CORE 166 OHM SOLID Tải về Lượt xem US$ 1.294 Yêu cầu
74270104 Image 74270104 Wurth Electronics Inc. FERRITE CORE 67 OHM SOLID 19MM Tải về Lượt xem US$ 1.269 Yêu cầu
27A2029-0A2 Laird-Signal Integrity Products FERRITE CORE 220 OHM HINGED Tải về Lượt xem   Yêu cầu
7427808 Image 7427808 Wurth Electronics Inc. FERRITE CORE 20 OHM SOLID Tải về Lượt xem US$ 1.613 Yêu cầu
KR16TA251512W Image KR16TA251512W Panasonic - DTG FERRITE CORE 80 OHM CLAMP 13.5MM Tải về Lượt xem   Yêu cầu
ZCAT2132-1130-BK Image ZCAT2132-1130-BK TDK Corporation FERRITE CORE 80 OHM HINGED 11MM Tải về Lượt xem US$ 1.232 Yêu cầu
BF1225 Image BF1225 API Delevan Inc. FERRITE CORE 146 OHM HINGED 4MM Tải về Lượt xem US$ 1.243 Yêu cầu
HFA150068-0A2 Image HFA150068-0A2 Laird-Signal Integrity Products FERRITE CORE 275 OHM HINGED Tải về Lượt xem US$ 1.337 Yêu cầu
742700727 Image 742700727 Wurth Electronics Inc. FERRITE CORE 115 OHM SOLID 4.2MM Tải về Lượt xem US$ 0.495 Yêu cầu
28R0593-000 Laird-Signal Integrity Products FERRITE CORE SOLID Tải về Lượt xem US$ 0.142 Yêu cầu
74278043 Image 74278043 Wurth Electronics Inc. FERRITE CORE 31 OHM SOLID Tải về Lượt xem US$ 2.31 Yêu cầu
HFA100049-0A2 Image HFA100049-0A2 Laird-Signal Integrity Products FERRITE CORE 133 OHM HINGED Tải về Lượt xem US$ 0.538 Yêu cầu
FB64-110-RC Image FB64-110-RC Bourns Inc. FERRITE CORE SOLID 1.52MM Lượt xem   Yêu cầu
LFB180100-000 Image LFB180100-000 Laird-Signal Integrity Products FERRITE CORE 29 OHM SOLID 10MM Tải về Lượt xem US$ 0.226 Yêu cầu
74277233 Image 74277233 Wurth Electronics Inc. FERRITE CORE 40 OHM SOLID 4.8MM Tải về Lượt xem US$ 1.008 Yêu cầu