Tinh thể

25059Products Found

Hình ảnh Số phần Mfg Nhà sản xuất của Mô tả ngắn gọn Bảng dữliệu Trong kho Giá mặt hàng Đặt hàng trực tuyến
7M49172001 Image 7M49172001 TXC CORPORATION CRYSTAL 49.152 MHZ 9PF SMD Lượt xem US$ 0.811 Yêu cầu
402F16012IKR Image 402F16012IKR CTS-Frequency Controls CRYSTAL 16.0000MHZ 8PF SMD Tải về Lượt xem US$ 0.473 Yêu cầu
416F37012ILR Image 416F37012ILR CTS-Frequency Controls CRYSTAL 37.000 MHZ 12PF SMT Tải về Lượt xem US$ 0.537 Yêu cầu
445A31H27M00000 Image 445A31H27M00000 CTS-Frequency Controls CRYSTAL 27.0000MHZ 32PF SMD Tải về Lượt xem US$ 0.555 Yêu cầu
416F40013CDT Image 416F40013CDT CTS-Frequency Controls CRYSTAL 40.000 MHZ 18PF SMT Tải về Lượt xem US$ 0.735 Yêu cầu
416F36022IAT Image 416F36022IAT CTS-Frequency Controls CRYSTAL 36.000 MHZ 10PF SMT Tải về Lượt xem US$ 0.738 Yêu cầu
416F50033ISR Image 416F50033ISR CTS-Frequency Controls CRYSTAL 50.000 MHZ SERIES SMT Tải về Lượt xem US$ 0.537 Yêu cầu
402F25011CDR Image 402F25011CDR CTS-Frequency Controls CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD Tải về Lượt xem US$ 0.494 Yêu cầu
ECS-35-18-7SX-TR Image ECS-35-18-7SX-TR ECS Inc. CRYSTAL 3.579545MHZ 18PF SMD Tải về Lượt xem US$ 0.975 Yêu cầu
TS250F11CDT CTS-Frequency Controls CRYSTAL 25.000000 MHZ Tải về Lượt xem US$ 0.267 Yêu cầu
ABLS-13.54856MHZ-10-J4Y-T Image ABLS-13.54856MHZ-10-J4Y-T Abracon LLC CRYSTAL 13.54856MHZ 10PF SMD Tải về Lượt xem US$ 0.351 Yêu cầu
416F48023IST Image 416F48023IST CTS-Frequency Controls CRYSTAL 48.000 MHZ SERIES SMT Tải về Lượt xem US$ 0.738 Yêu cầu
ATS049BSM-1E CTS-Frequency Controls CRYSTAL 4.9152MHZ 18PF SMD Tải về Lượt xem US$ 0.195 Yêu cầu
445A3XB27M00000 Image 445A3XB27M00000 CTS-Frequency Controls CRYSTAL 27.0000MHZ 13PF SMD Tải về Lượt xem US$ 0.525 Yêu cầu
ABM8G-19.6608MHZ-B4Y-T Image ABM8G-19.6608MHZ-B4Y-T Abracon LLC CRYSTAL 19.6608MHZ 10PF SMD Tải về Lượt xem US$ 0.446 Yêu cầu
445C3XC24M57600 Image 445C3XC24M57600 CTS-Frequency Controls CRYSTAL 24.5760MHZ 16PF SMD Tải về Lượt xem US$ 0.51 Yêu cầu
416F30025IAR Image 416F30025IAR CTS-Frequency Controls CRYSTAL 30.000 MHZ 10PF SMT Tải về Lượt xem US$ 0.537 Yêu cầu
416F38411AAR Image 416F38411AAR CTS-Frequency Controls CRYSTAL 38.400 MHZ 10PF SMT Tải về Lượt xem US$ 0.522 Yêu cầu
8Z38420001 Image 8Z38420001 TXC CORPORATION CRYSTAL 38.4MHZ 12PF SMD Tải về Lượt xem US$ 0.58 Yêu cầu
ATS10ASM-1E Image ATS10ASM-1E CTS-Frequency Controls CRYSTAL 10.0000MHZ 20PF SMD Tải về Lượt xem US$ 0.195 Yêu cầu
416F40023IAT Image 416F40023IAT CTS-Frequency Controls CRYSTAL 40.000 MHZ 10PF SMT Tải về Lượt xem US$ 0.738 Yêu cầu
NX8045GB-12.000000MHZ Image NX8045GB-12.000000MHZ NDK America, Inc. CRYSTAL 12.0000MHZ 8PF SMD Tải về Lượt xem US$ 0.262 Yêu cầu
416F27123CLR Image 416F27123CLR CTS-Frequency Controls CRYSTAL 27.120 MHZ 12PF SMT Tải về Lượt xem US$ 0.522 Yêu cầu
402F37412IKT Image 402F37412IKT CTS-Frequency Controls CRYSTAL 37.4000MHZ 8PF SMD Tải về Lượt xem US$ 0.555 Yêu cầu
406C35D32M00000 Image 406C35D32M00000 CTS-Frequency Controls CRYSTAL 32.0000MHZ 18PF SMD Tải về Lượt xem US$ 0.6 Yêu cầu
445W33G30M00000 Image 445W33G30M00000 CTS-Frequency Controls CRYSTAL 30.0000MHZ 30PF SMD Tải về Lượt xem US$ 0.336 Yêu cầu
9C-27.000MBBK-T Image 9C-27.000MBBK-T TXC CORPORATION CRYSTAL 27.0000MHZ 20PF SMD Tải về Lượt xem US$ 0.176 Yêu cầu
LP184F35CDT CTS-Frequency Controls CRYSTAL 18.432000MHZ SMD Tải về Lượt xem US$ 0.246 Yêu cầu
445I32E27M00000 Image 445I32E27M00000 CTS-Frequency Controls CRYSTAL 27.0000MHZ 20PF SMD Tải về Lượt xem US$ 0.54 Yêu cầu
416F500XXALT Image 416F500XXALT CTS-Frequency Controls CRYSTAL 50.000 MHZ 12PF SMT Tải về Lượt xem US$ 0.735 Yêu cầu
416F37435IAT Image 416F37435IAT CTS-Frequency Controls CRYSTAL 37.400 MHZ 10PF SMT Tải về Lượt xem US$ 0.738 Yêu cầu
445I23S27M00000 Image 445I23S27M00000 CTS-Frequency Controls CRYSTAL 27.0000MHZ SERIES SMD Tải về Lượt xem US$ 0.51 Yêu cầu
416F25022ADR Image 416F25022ADR CTS-Frequency Controls CRYSTAL 25.000 MHZ 18PF SMT Tải về Lượt xem US$ 0.522 Yêu cầu
7A-49.152MAAJ-T Image 7A-49.152MAAJ-T TXC CORPORATION CRYSTAL 49.1520MHZ 18PF SMD Tải về Lượt xem US$ 0.338 Yêu cầu
ABLS-LR-16.384MHZ-T Image ABLS-LR-16.384MHZ-T Abracon LLC CRYSTAL 16.3840MHZ 18PF SMD Tải về Lượt xem US$ 0.959 Yêu cầu
416F27112ILT Image 416F27112ILT CTS-Frequency Controls CRYSTAL 27.120 MHZ 12PF SMT Tải về Lượt xem US$ 0.738 Yêu cầu
402F16033CDR Image 402F16033CDR CTS-Frequency Controls CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD Tải về Lượt xem US$ 0.463 Yêu cầu
402F2701XILR Image 402F2701XILR CTS-Frequency Controls CRYSTAL 27.0000MHZ 12PF SMD Tải về Lượt xem US$ 0.473 Yêu cầu
MA-505 7.3728M-C3: ROHS Image MA-505 7.3728M-C3: ROHS EPSON CRYSTAL 7.3728 MHZ 18.0 PF SMD Tải về Lượt xem US$ 0.608 Yêu cầu
ABLS2-12.000MHZ-D4Y-T Image ABLS2-12.000MHZ-D4Y-T Abracon LLC CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD Tải về Lượt xem US$ 0.133 Yêu cầu
445A25H20M00000 Image 445A25H20M00000 CTS-Frequency Controls CRYSTAL 20.0000MHZ 32PF SMD Tải về Lượt xem US$ 0.48 Yêu cầu
416F40613IDT Image 416F40613IDT CTS-Frequency Controls CRYSTAL 40.610 MHZ 18PF SMT Tải về Lượt xem US$ 0.738 Yêu cầu
445W2XL30M00000 Image 445W2XL30M00000 CTS-Frequency Controls CRYSTAL 30.0000MHZ 12PF SMD Tải về Lượt xem US$ 0.525 Yêu cầu
ABM3B-20.000MHZ-10-1-U-T Image ABM3B-20.000MHZ-10-1-U-T Abracon LLC CRYSTAL 20.0000MHZ 10PF SMD Tải về Lượt xem US$ 0.308 Yêu cầu
445A31L12M00000 Image 445A31L12M00000 CTS-Frequency Controls CRYSTAL 12.0000MHZ 12PF SMD Tải về Lượt xem US$ 0.555 Yêu cầu
402F16033CKT Image 402F16033CKT CTS-Frequency Controls CRYSTAL 16.0000MHZ 8PF SMD Tải về Lượt xem US$ 0.525 Yêu cầu
4P098F35IET CTS-Frequency Controls CRYSTAL 9.830400 MHZ Tải về Lượt xem US$ 0.636 Yêu cầu
416F24023CTR Image 416F24023CTR CTS-Frequency Controls CRYSTAL 24.000 MHZ 6PF SMT Tải về Lượt xem US$ 0.522 Yêu cầu
ABM10AIG-12.000MHZ-J4Z-T3 Image ABM10AIG-12.000MHZ-J4Z-T3 Abracon LLC CRYSTAL 12MHZ 10PF SMD Tải về Lượt xem US$ 0.358 Yêu cầu
9C-22.000MAAE-T Image 9C-22.000MAAE-T TXC CORPORATION CRYSTAL 22.0000MHZ 12PF SMD Tải về Lượt xem US$ 0.208 Yêu cầu